Contactgegevens

Stichting "Jetty van Aalsum"
Noed 2
8521 NS Sint Nicolaasga
 
Telefoon:

06-11070208
 
Email:
 
info@jettyvanaalsum.com
 
Bankgegevens:
NL23 RABO 0334 7381 05
NL72 INGB 0001 7482 16
 
Belasting:
 
RSIN nummer : 816176061  
 
Online doneren.
 
HET IS BEWEZEN
DAT HULP GEBODEN IN HET JONGE LEVENSJAAR
HET EFFECTIEFST IS
MAAR HOE TE HELPEN ZONDER BUDGET?
 

PERIODIEKE SCHENKING
 
Het is niet meer nodig om via de notaris een periodieke schenking te regelen.
Via onderstaande link kunt u de formulieren opvragen/downloaden. 
overeenkomst periodieke schenking
Beide formulieren vult u zo volledig mogelijk in, dan beide opsturen naar de Stichting. Een ervan krijgt u ondertekend terug en de andere wordt bewaard bij de Stichting.
En vervolgens mag u het volledige bedrag van uw donatie aftrekken van de belasting.
Er zit een voorwaarde aan dat het wel voor een periode van minimaal vijf jaar is.
  
Papieren voor periodieke schenking 
 

           
 
 
Afbeelding invoegen
 
Wij vinden
dat kinderen 
uit de krottenwijken
recht hebben
op een toekomst
in hun geboorteland!
 
Het bestuur van de Stichting "Jetty van Aalsum" 
 
Rinske Zwaga,
Attje Kunst,
Hennie Koopmans
Akke Steneker-Zwaga