Stichting Jetty van Aalsum
Noed 2
8521 NS Sint Nicolaasga
Nederland
Tel: 0513-432179 / 06-11070208
Email:
info@jettyvanaalsum.com
 
Opgericht 13 september 1988.
 
Rekeningnummer:           RABO NL23RABO0334738105      NL72INGB0001748216
 
Ingegeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nr. 41003242
Geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling
 
 
 
 
  
 
Ik ontvang graag de nieuwsbrief van Stichting Jetty van Aalsum