Financiele adoptie

Wat is financiële adoptie?
Financiële adoptie is het adopteren van een kind op afstand, het kind komt niet naar Nederland maar wordt geholpen in het land waar zij /hij woont en krijgt daar de mogelijkheid onderwijs te volgen. In dit geval in de stad Pereira in Colombia, Zuid Amerika. 
  
Welke kinderen komen in aanmerking?

Kinderen uit de wijken rondom de Guarderia. Het leven in deze wijken is moeilijk door het gevaar waar de kinderen aan bloot staan. O.a. verwaarlozing, misbruik, drugsgebruik, uitbuiting en slechte behandeling. De kinderen zijn verbonden aan de Guarderia "San Francisco", kinderen aan de rand van de samenleving die anders geen kans hebben. 
 
Hoe wordt er geholpen?
In november / begin december kunnen ouders zich aanmelden bij het kinderdagverblijf. De situatie van het gezin wordt bekeken.
Vanaf het 3e jaar kan een kleuter naar de Guarderia. Het kind is verzekerd van alle basishulp en wordt in twee/drie jaar voorbereid op de lagere school.
 
ATTENTIE:
Lagere en middelbare schoolkinderen
De hulp vervolgt aan de kinderen die als kleuter al door het adoptieprogramma geholpen werden. In principe loopt een adoptie tot het 18e jaar. Soms verhuist een kind met zijn/haar familie en dan stopt de adoptie eerder.
 
Dit programma is gewijzigd per 1-6-2019.
De kinderen die al op het middelbaar onderwijs zitten en ook in het financieel adoptieplan worden nog geholpen tot hun 18e tenzij zich een situatie voordoet wat een andere aanpak vergt. 
Vanaf 1 juni 2019  is het programma een driejarige cyclus. 
Een adoptieperiode duurt dan drie jaar. 
En vervolgens kunt u weer een nieuwe adoptie aangaan.
 
Waarom deze wijziging:
De regering probeert steeds meer bij te springen en subsidies te verlenen aan ouders waarvan kinderen naar de basisschool c.q. middelbaar onderwijs gaan. 
Grootste nood is nu bij de ouders met kleine kinderen tot 5 jaar. 
Voor deze kinderen aan de rand van de samenleving bieden we drie jaar een veilige plek. Ze worden voorbereid op de lagere school, krijgen goede voeding en medische zorg. Mocht zich na het vijfde jaar nog een schrijnende situatie voordoen dan gaan we zeker door met de hulp. En de ouders krijgen de kans om hun economische situatie te verbeteren. 

Controle
Aan het begin van het schooljaar komen de kinderen langs op de Guarderia voor een praatje en om een brief en een foto in te leveren voor hun "adoptieouders". Ze moeten een bewijs bij zich hebben bij welke school ze staan ingeschreven. Vervolgens komen de kinderen gedurende het jaar langs op de Guarderia om hun rapport te laten zien. Hun vorderingen worden nauwlettend in de gaten gehouden.  Ook wordt er contact onderhouden met de
ouders en/of verzorgers.
 
Informatie
U ontvangt elk jaar een brief en foto van uw adoptiekind. Zo houdt hij/zij u op de hoogte van o.a. de schoolprestaties en hun persoonlijke situaties. 
 
Wat is de bijdrage voor financiële adoptie?
De bijdrage is € 270,00 per jaar.
€ 22,50 per maand
of € 67,50 per kwartaal.
Let op: per 1 januari 2023 wordt de bijdrage voor nieuwe adopties € 25,00 per maand.  

 
Aanmelden
Een mailtje met uw gegevens naar info@jettyvanaalsum.com is voldoende om u aan te melden.
U krijgt dan een bevestiging dat de adoptie in werking wordt gezet. Er wordt contact opgenomen met Jetty en met haar overleggen we welk kindje het op dat moment de hulp het meest nodig heeft.